Pallet gỗ giá thấp được chế tạo từ gỗ mới 100%

Pallet gỗ giá thấp được chế tạo từ gỗ mới 100%, gỗ đã để khô hoàn toàn, và không xẩy ra sâu bệnh, có khử trùng và sấy theo tiêu chuẩn IPSM 15 theo nhu yếu. lúc này Pallet gỗ được dùng rất thịnh hành, chiếm hơn 95% thì trường pallet với giá tốt hơn nhiều so với pallet nhựa nhưng vẫn bảo đảm…

Xem ngay